Yrittäjä - Jaana Tuominen

Haluan, että oma arvomaailmani välittyy päivittäisessä työnteossa. Arvostan iän tuomaa kokemusta, ihmisten kohtelua yhdenvertaisina, ihmisarvo on kaiken ikäisillä yhtäläinen ja noudatan eettisesti kestäviä, läpinäkyviä toimintatapoja. 

Vuodesta 2015 lähtien olen tehnyt hoitajana töitä niin kaupungin palveluksessa kuin yksityisilläkin hoivantuottajilla, kotihoidossa, hoivalaitoksissa ja sairaalassa ikääntyneiden parissa. Työvuodet eri työnantajien palveluksessa ja oma näkemykseni hyvästä hoidosta ovat muovanneet sitä millainen hoitaja haluan olla ja miten haluan työskennellä. 

Koulutus

Stadin Ammattiopisto

valmistumisvuosi 2017

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

suuntautumisvaihtoehto sairaanhoito ja huolenpito

KSAK

Yrittäjyyden ammattitutkinto, yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 2022


LoVe-lääkeluvat

kielitaito; suomi, englanti, ruotsi


.