Hoivapalvelut 

Alentunut toimintakyky lisää tuen ja avun tarvetta kotona. Tukea selviytymiseen voidaan tarvita pidemmäksi tai lyhyemmäksi aikaa, esimerkkinä kotiin tarvittava apu sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Palvelut muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kiireetön läsnäolo, yksilöllisyys ja luotettavuus ovat avainasioita. 

Esimerkkejä palveluista:

 • suihkutusapu
 • saattoapu
 • ravitsemuksessa ja ruokailussa avustaminen
 • apu digi- ja älylaitteiden käytössä
 • asiointiapu
 • pienet kodinhoidolliset työt 
 • apu ulkoilussa
 • harrastamisen tukeminen
 • vaatehuolto
 • seuranpito
 • voinnin seuranta
 • pihanhoito
 • yhdessä jumppaaminen, esim. tuoli- tai keppijumppa, venyttely